На жилищната сграда на ул. “Българска легия” 24 фасадата е почти готова.

Започваме демонтаж на скелето. Предстоят монтаж на естествения камък на ниво “ПАРТЕР”, хидриозолация на плочата на кота “0”.