Към дата 27.09.2022 г. Строителството на Жилищна сграда ул.”Българска легия” № 24 върви по план.

Към 27.09.2022 г. Строителството на сградата на ул. “Българска легия” №24 върви по план. Предстои полагането на бетон на плочат ана кота + 11,20 ( четвърти етаж) Започнаха зидарски дейности в момента се зидат преградните и външни стени на първи етаж. Очаква се до 30.10.2022 г да се завърши грубия строеж но сградата и да бъде издаден акт обр.14.