Сграда “ПЕРЛА” с адрес ул.”Борис Руменов” се сдоби с АКТ”16″

“Перлта” в нашата компания е с въведена в експлоатация. Да е честито на собствениците на апартаменти в нея! БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО!!!!