“Акт 16” Нера Резиденс ул. Асен Разцветников

Днес получихме УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ на сградата